Khoan cắt bê tông Phú Yên  được thành lập năm 2008 trên cơ sở đội thi công xây dựng, với nhiệm vụ xây dựng các công trình dân sinh kinh tế cho các tỉnh miền Nam Trung Bộ. Ngay từ ngày đầu thành lập với cơ sở vật chất nghèo nàn, thiết bị lạc hậu, […]