Phá dỡ công trình tại bình dương là đơn vị có 102 chuyên gia đập phá tháo dỡ nhà củ bằng công nghệ thuốc nổ, Bom mìn số 1 việt nam 0916.155.115   Với nghị thông tư nghị quyết mới được nhà nước ban hành tháng 8 năm 2017 do đề xuất bưởi công ty […]